Members

 • Dr S Satapathy (President)
 • S R Mohapatra (Secretary)
 • Bhakta Ranjan Kar (Treasurer)
 • Indu Bhusan Lenka (Vice president)
 • Prashant Panda
 • Sandipta Mohanty
 • Debasis Jena
 • Jitendra Sahoo
 • Siddharth Dandapat
 • Bhabani S Nayak
 • Manas Behera
 • K S Patro
 • Amiya Behera
 • Suresh Mohapatra
 • Suhrut Mohapatra
 • Sushant Panda
 • Ravi Dandapat
 • Sathasis Mohanty
 • Adhikari D P Dash
 • Suresh Mohapatra-II
 • Chinmaya Pani
 • Piyush Mohapatra
 • Subas Acharya
 • Sudhansu Mishra
 • K C Tripathy
 • S K Mohanty
 • Alok Ranjan
 • S K Sahoo
 • P Sanmukh Rao
 • Prakash Kanungo
 • Ashis Ray
 • P K Nandi
 • B.Satyanarayana
 • M.Manoranjan Dora
 • Rajendra Nayak
 • Ayaskanta Mohapatra
 • Dr Manoj Ku Dash
 • Amitansu Satpathy
 • Pratul Dash
 • P C P Mahapatra
 • Niranjan Mohanty
 • A S Dash
 • Srikant Panda
 • Bisworup Das
 • Prasanta Kumar Dash
 • Saroj Kumar Tripathy
 • Jayant Gupta
 • C R Panda
 • Satrughan Maharana
 • Satrughan Maharana
 • Pradeep Kumar Mohanta
 • Abhisek Das
 • J K Sahu
 • S K Panda
 • Subrat Kumar Sahoo
 • Sukant Malllick
 • Ajit Kumar Sahoo
 • Sarat Mohapatra
 • Biswajit Das
 • Santosh Panda
 • Saswata Somyakant
 • K.R. Das
 • Sampurna Nand
 • Debojit Rath
 • Debabrata Mohanty
 • Pradeep Nayak
 • Tapan K. Nath
 • Srikant Sahoo
 • Manas Ranjan Mahapatra
 • Bikram Keshari Acharya
 • Chittaranjan Swain
 • Rama Chandra Sahu
 • Chittaranjan Behera
 • Sumant Mishra
 • Biresh K. Mohanty
 • Ramesh Ch Sahoo
 • Susant Das
 • J P Mohanty
 • Srinivash Mishra
 • N V S Giridhar
 • Sibasis Choudhury
 • Shiladitya Giri
 • Samir Mohanty
 • Prasant Pattnaik
 • Pravat Mohanty
 • Manoj Maharana
 • Ashutosh Raut
 • Sarat Mohapatra
 • R.K. Tiwari
 • Rajib Routray
 • Sanjeev kumar Giri
 • Sujit kumar Patel